Contul meu
Coșul meu

Nu ai niciun produs in cos.

Închide

Politica de confidentialitate

Ultima modificare: [25.08.2023]

Prezenta Politică de confidențialitate a fost redactată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”), precum și cu cele ale legislației naționale aplicabile și are scopul de a vă oferi informațiile necesare cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal efectuate în contextul utilizării de către dvs. a website-ului 360.ro (“Website-ul”). Prevederile Politicii de confidențialitate se vor completa cu cele din Termenii și condițiile de utilizare a Website-ului, respectiv cu prevederile Politicii de cookies aplicabilă.


1. Informații privind operatorul de date

Conform prevederilor art. 4 pct. 7 GDPR, operator de date pentru operațiunile de prelucrare de date cu caracter personal desfășurate prin intermediul Website-ului va fi NYS Experience S.R.L., o societate înființată în conformitate cu legislația română, având sediul în Str. Mendeleev Nr. 5, Et. 2, București, Sector 1, 010361 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1342/14.02.2012, cod unic de înregistrare RO29704683 (denumită în continuare ”NYS” sau „Societatea”).


2. Definiții

Date cu caracter personal/Date personale: reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Printre acestea se numără, ca exemplu, numele, adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de telefon, dar și datele de utilizare precum adresa dvs. IP;

Prelucrare: înseamnă fiecare proces desfășurat în legătură cu datele cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate sau fiecare etapă a unor astfel de procese, cum ar fi obținerea, colectarea, organizarea, ordonarea, salvarea, ajustarea sau modificarea, sortarea, accesarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuire sau orice altă formă de punere la dispoziție, comparare sau conectare, limitare, ștergere sau distrugere;

Persoană împuternicită: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; Orice alți termeni menționați cu majusculă în prezenta Politică de confidențialitate, care nu sunt definiți în mod expres în cadrul acestei secțiuni, vor avea sensul descris în Termenii și Condițiile Website-ului.


3. Activități de Prelucrare a Datelor cu caracter personal

În cele ce urmează, vă vom oferi toate informațiile necesare cu privire la scopurile în care vor fi Prelucrate Datele dvs. cu caracter personal, categoriile de date Prelucrate în mod efectiv pentru fiecare scop în parte precum și temeiurile de legitimitate în baza cărora vor fi Prelucrate respectivele Date cu caracter personal.

3.1. Gestiunea relației comerciale cu Clienții

Operațiunile de Prelucrare specifice acestui scop sunt următoarele:

3.1.1. Crearea unui Cont de Client și plasarea Comenzilor

Pentru crearea unui Cont de Client pe Website, este necesară Prelucrarea următoarelor categorii de Date cu caracter personal: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, parola, datele de facturare, adresa de livrare. În cazul în care doriți să plasați o Comandă vor fi prelucrate urmatoarele date Date cu caracter personal: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, parola, datele de facturare, adresa de livrare, produsul ales, metoda de plata, suma de plata, adresa IP a echipamentului de pe care se realizeaza comanda, pareri/reviews asupra produsului achizitionat.

3.1.2. Livrarea Produselor

Pentru scopul livrării către dvs. a Produselor comandate, putem Prelucra Date cu caracter personal constând în nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și adresa de livrare.

3.1.3. Gestiunea retururilor

În vederea gestionării solicitărilor dvs. de returnare a unui Produs comandat de pe Website, va fi necesară Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal constând în: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, număr factura, număr comandă, detalii privind comanda, adresa de livrare, valoarea sumei de returnat, costuri retur, cont bancar, copie extras cont.

3.1.4. Comunicări referitoare la Comandă

Pentru a vă transmite documente relevante și informări referitoare la Comanda dvs. (e.g. factură, confirmarea primirii Comenzii), precum și pentru a vă informa cu privire la aspecte ce țin de o bună funcționalitate a Produselor comandate (e.g. buletine ulterioare de service, upgrade-uri de funcționare sau securitate a Produsului, informații referitoare la siguranța utilizării Produselor comandate, schimbări/îmbunătățiri ale funcționalității Produsului cumpărat etc.), putem prelucra Date cu caracter personal constând în numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, informații referitoare la Produsele comandate. Operațiunile de Prelucrare menționate în secțiunea 3.1. vor fi efectuate de către Societate în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR, și anume pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, respectiv în baza art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR, pentru îndeplinirea unui interes legitim al Societății, în cazul comenzilor efectuate în numele unei persoane juridice de către reprezentanții acesteia.

3.2. Procesarea plăților

Plata Produselor comandate poate fi efectuată prin mai multe metode (e.g. plata cu card, plata prin transfer bancar, etc.), detaliate într-un document specific disponibil pe Website. În acest sens, vă informăm că Societatea nu va solicita sau stoca niciun fel de date bancare referitoare la metoda de plată utilizată de dvs., oricare ar fi aceasta, plățile fiind gestionate în totalitate de către procesatorii noștri de plată, în calitate de operatori de date. Pentru mai multe detalii cu privire la identitatea acestora, precum și la modul în care este gestionată fiecare metodă de plată, vă rugăm să consultați documentul aferent operațiunilor de plată, disponibil pe Website.

3.3. Asistență și suport

Aveți posibilitatea de a ne solicita asistența sau a ne adresa orice întrebări, comentarii, sugestii sau probleme privind Website-ul, produsele comercializate, comenzile plasate sau orice alte aspecte pe care doriți să ni le aduceți la cunoștință, prin intermediul formularului de contact disponibil pe Website. De asemenea, aveți la dispoziție in Website formulare specifice pentru verificarea comenzilor, pentru returnarea Produselor sau cu privire la efectuarea de reparații la Produse. De asemenea, ne puteți contacta în acest sens și prin intermediul call center-ului nostru, la numărul de telefon disponibil în secțiunea „Contact” de pe Website. În acest scop, vom Prelucra Datele dvs. cu caracter personal constând în: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, numărul comenzii, Produsele comandate, numărul facturii, detalii privind solicitarea transmisă precum și orice alte informații transmise de dvs. în mod voluntar în cadrul formularului completat de dvs. sau în cursul discuției telefonice purtate cu agenții noștri din call center. Temeiul Prelucrării Datelor dvs. personale constă în executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, conform art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR, respectiv în executarea unei obligații legale, conform art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR, pentru solicitările referitoare la comenzile dvs., respectiv în interesul legitim al Societății de gestionare în mod eficient a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la produsele sale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR. Astfel, Datele dvs. vor fi utilizate în mod exclusiv în scopul analizării solicitării dvs., pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea soluționării ei în mod conform.

3.4. Newsletter

Dacă doriți să fiți informat cu privire la noi oferte și promoții referitoare la Produse, vă puteți abona la newsletter-ul nostru direct de pe Website, prin introducerea unei adrese de e-mail pe care doriți să primiți comunicările. Această Prelucrare de date se realizează în baza consimțământului dvs., conform art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR, comunicările fiind transmise la solicitarea dvs. expresă. Vă rugăm să aveți în vedere că aveți posibilitatea de a vă dezabona în orice moment de la aceste comunicari de marketing, accesând link-ul de dezabonare disponibil în cadrul fiecărui newsletter.

3.5. Transmiterea de notificări prin Browser WebPush

Website-ul utilizează notificări de tip Browser WebPush, setare care permite afișarea pentru utilizatori a unor mesaje noi sau conținut actualizat, cât timp browser-ul de navigare este deschis și au fost acordate permisiunile specifice. Puteți dezactiva cu usurință notificările de acest tip, efectuând modificările necesare direct în browser-ul dvs.

3.6. Prezențele pe platformele de socializare

3.6.1. Facebook

Când accesați pagina noastră de Facebook, prelucrările de date efectuate sunt gestionate de către Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). NYS va Prelucra Datele dvs. cu caracter personal doar dacă interacționați cu noi prin intermediul paginii noastre, de exemplu când lăsați un comentariu, apreciați o postare sau ne transmiteți un mesaj. Temeiul legal al acestor operațiuni de Prelucrare de date diferă în funcție de scopul/modul în care utilizați pagina de Facebook. Astfel, dacă ne transmiteți o solicitare legată de contract, Prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR. Atunci când apreciați sau comentați una dintre postările noastre sau furnizați conținut pe pagina noastră, Datele dvs. vor fi Prelucrate în baza consimțământului dvs., conform art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR. Vă puteți retrage consimțământul oricând, cu efecte pentru viitor, ștergând comentariul sau conținutul pe care l-ați furnizat. Retragerea consimțământului nu afectează Prelucrarea de date deja efectuată până la momentul retragerii. Pentru mai multe informații privind operațiunile de Prelucrare de date desfășurate de către Facebook, vă rugăm să consultați Politica sa de confidențialitate disponibilă la: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

3.6.2. Paginile din platformele de socializare Instagram, Twitter, Pinterest și TikTok

Aveți de asemenea posibilitatea de a accesa și paginile noastre din alte rețele de socializare, respectiv: Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda; „Instagram”), LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda; „LinkedIn”); Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda; „Twitter”); TikTok (TikTok Technology Limited, înregistrat în Irlanda, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380) . Când vizitați paginile noastre din respectivele platforme de socializare, vor fi aplicabili Termenii și condițiile de utilizare, respectiv Politicile de confidențialitate ale furnizorului platformei respective. Pentru informații privind modul în care sunt Prelucrate datele de către fiecare dintre aceste platforme de socializare, vă rugăm să accesați Politicile lor de confidențialitate disponibile la:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#privacy-eea

NYS Prelucrează Datele dvs. cu caracter personal prin intermediul paginilor noastre din platformele de socializare doar în măsura în care interacționați direct cu noi, comentând sau apreciind postările noastre sau trimițându-ne mesaje. Temeiul legal pentru aceste operațiuni de Prelucrare este consimțământul dvs. conform art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR sau, în cazul solicitărilor legate de contract, art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR.

3.7. Utilizarea modulelor cookie Putem colecta informaţii prin intermediul modulelor cookie pentru a asigura funcționalitatea Website-ului, pentru a îmbunătăţi experienţa de navigare, precum și pentru a înțelege mai bine ce produse şi servicii preferaţi, având astfel posibilitatea de a vă oferi servicii de calitate. Pentru mai multe informații privind Prelucrările de Date personale efectuate prin intermediul modulelor cookie, vă rugăm să consultați Politica de cookies a Website-ului.

3.8. Link-uri către alte site-uri web Ocazional, Website-ul sau newsletter-ele pot conține link-uri către alte site-uri web. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web nu se află sub controlul NYS, astfel încât orice operațiuni desfășurate prin intermediul respectivelor site-uri web vor fi supuse Termenilor și Condițiilor, respectiv Politicilor de confidențialitate aplicabile site-urilor respective, NYS nefind în niciun fel responsabilă direct sau indirect, de practicile sau acțiunile privind confidențialitatea din cadrul acestor site-uri sau ale operatorilor lor. Prezenta Politică de confidențialitate se aplică doar informațiilor Prelucrate de către NYS prin intermediul Website-ului.


4. Destinatarii Datelor cu caracter personal

Putem transmite Datele dvs. cu caracter personal către un număr limitat de entități terțe, atunci când suportul acestora este necesar pentru gestiunea operațiunilor desfășurate prin intermediul Website-ului, dezvăluirea realizându-se conform principiului necesității de a cunoaște și în limita atribuțiilor specifice, sau în cazul în care avem o obligație legală de a dezvălui datele. Astfel, ca și destinatari ai Datelor dvs. personale menționăm:

Prestatori de servicii: pentru desfășurarea operațiunilor specifice gestionării Website-ului, NYS a încheiat contracte cu diverși prestatori de servicii cărora le poate dezvălui anumite Date cu caracter personal pentru îndeplinirea unor operațiuni precum procesare plăți, livrare produse, gestionare newsletter, suport IT și suport clienți, depozitari mărfuri și transportatori etc. Accesul la informații pentru respectivele entități se realizează în baza unor acorduri specifice de prelucrare date, în funcție de calitatea din perspectiva protecției datelor cu caracter personal pe care o deține fiecare entitate în parte (e.g. pentru entitățile calificate ca Persoane împuternicite, transmiterea datelor se realizează în baza unor contracte de prelucrare date redactate în conforitate cu prevederile art. 28 GDPR).

Terți: În măsura permisă prin dispozițiile legale aplicabile, Datele cu caracter personal pot fi transmise de NYS și către agenții guvernamentale și de reglementare, instanțe și alte autorități guvernamentale, conform prevederilor legislației aplicabile, în baza art. 6 alin. (1) lit. (c) GDPR, precum și consultanților externi cu rol de operatori de date (e.g. avocați, contabili, auditori etc.), în baza art. 6 alin. (1) lit. (f) GDPR.


5. Transferul datelor în afara UE/SEE

În principiu, Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate în afara UE/SEE. Cu toate acestea, în cazul în care vom utiliza furnizori din afara SEE (e.g. furnizori de servicii de hosting) care ar putea avea acces la Datele dvs. pentru prestarea serviciilor către NYS, vom implementa măsuri de protecție adecvate, în conformitate cu prevederile art. 45-49 GDPR, pentru a ne asigura de faptul că aceștia asigură un nivel adecvat de protecție pentru Datele personale transferate.


6. Perioada de retenție

Datele personale Prelucrate prin intermediul Website-ului vor fi stocate în principiu pentru o perioadă de 3 ani după încheierea relaţiilor contractuale, sau pentru orice altă perioadă mai lungă de timp prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice. Imediat după terminarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi: a. șterse sau distruse în siguranță; sau b. transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor). Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de transmitere a newsletter-ului.


7. Măsuri de securitate

Societatea a implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de securitate adecvat pentru Datele cu caracter personal, pentru a preveni accesul neautorizat sau folosirea neconformă a respectivelor date. Astfel, NYS utilizează sisteme si proceduri care asigură protecția Datelor personale împotriva accesului neautorizat al terților, precum și împotriva modificării, pierderii sau distrugerii accidentale sau intenționate. Respectivele proceduri sunt adaptate periodic, în conformitate cu stadiul actual al tehnicii.


8. Drepturile persoanelor vizate

a. Dreptul de acces: Puteți să solicitați accesul la Datele dvs. personale Prelucrate de NYS. Dacă ne transmiteți o astfel de cerere, vă vom oferi toate informațiile necesare privind scopurile Prelucrării, categoriile de date Prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor etc. Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal Prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b. Dreptul la restricționarea Prelucrării: Puteți solicita restricționarea Prelucrării datelor dvs. personale în următoarele cazuri: pe perioada care îi permite NYS să verifice acuratețea Datelor dvs. personale în cazul în care o contestați; în cazul în care Prelucrarea este ilegală și preferați să restricționați informațiile personale, nu să le ștergeți; dacă doriți ca NYS să vă păstreze informațiile personale, deoarece aveți nevoie de acestea pentru apărarea unui drept în instanță; în cazul în care v-ați opus Prelucrării, NYS va verifica dacă există interese legitime pentru Prelucrare care prevalează drepturilor pe care le invocaţi, urmând să vă comunicăm rezultatul acestor verificări.

c. Dreptul la rectificare: puteti solicita rectificarea Datelor cu caracter personal care vă vizează, dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.

d. Dreptul la ștergerea datelor: puteți, de asemenea, să solicitați să vă ștergem Datele cu caracter personal care vă privesc. Vom da curs solicitării dvs., în următoarele situații: în cazul în care informațiile dvs. personale nu mai sunt necesare în scopul Prelucrării datelor, dacă v-ați retras consimțământul pentru Prelucrarea datelor doar pe baza consimțământului, în cazul în care v-ați opus Prelucrării datelor. dacă infomațiile personale trebuie șterse în vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile NYS.

e. Dreptul la opozitie: vă puteți opune Prelucrării Datelor dvs. personale, în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, cu condiția ca Prelucrarea să se bazeze pe interesele noastre legitime sau cele ale unui terț. În acest caz, nu vom mai Prelucra Datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care putem dovedi motive legitime care justifică Prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

f. Dreptul la portabilitatea datelor: în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul de a primi Datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.

g. Dreptul de retragere a consimțământului: în cazul în care ați consimțit la Prelucrarea Datelor dvs. pentru anumite scopuri (e.g. atunci cand ați optat pentru primirea comunicărilor de marketing/newsletters), puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea Prelucrării efectuate anterior retragerii consimțământului.

h. Dreptul de a formula o plângere: Aveți, de asemenea, dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Pentru mai multe detalii puteți accesa website-ul Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro.

Pentru a exercita drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați în scris (poștă sau e-mail) folosind datele de contact furnizate in Sectiunea 9. de mai jos. Societatea vă va comunica informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii. Comunicarea se va realiza prin e-mail, cu excepția cazului în care solicitați în mod expres transmiterea răspunsului prin alte mijloace.


9. Informații de contact

În cazul în care aveți întrebări suplimentare despre modul în care Prelucrăm Datele personale sau dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturile anterior mentionate în prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind următoarele date de contact:

Prin e-mail: dpo@360.ro

Prin poştă sau curier la adresa Str. Mendeleev Nr. 5, Et. 2, București, Sector 1, 010361 – cu menţiunea: în atenţia responsabilului cu protecţia datelor.


10. Modificări

NYS își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic prezentul document, în conformitate cu legislația română în vigoare. În cazul oricărei modificări, vom afișa pe Website versiunea revizuită a Politicii, motiv pentru care vă rugăm sa verificați periodic conținutul acesteia. Documentul este opozabil Utilizatorilor începând cu momentul afișării în Website la secțiunea Politică de confidențialitate.